Trường của chúng ta

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Mr Lê Xuân Long)
 • (lxlong76@gmail.com)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Để trở thành 1 học sinh giỏi toàn diện?
  Siêng năng, Chăm học
  Vâng lời thầy cô-Cha mẹ
  Luôn nổ lực hết mình
  Cả ý kiến 1, 2 và 3
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Chu_de_den.flv Sh12_b41_dien_the_sinh_thai.flv Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv 20171014_164218.jpg Tinh_Ta_Bien_Bac_Dong_Xanh__Anh_Tho_Trong_Tan__Nhac_Tru_Tinh.flv Li_keo_chai.flv Kids_vocabulary__Body__parts_of_body__Learn_English_for_kids__English_educational_video.flv Body_Parts_Lets_Practice_Kids_English.flv Jobs_Song__What_Do_You_Want_To_Be.flv Jobs_Song_for_Kids__What_Do_You_Do__Occupations__Kindergarten_Preschool_ESL__Fun_Kids_English.flv Whats_The_Time__kids_song.flv Wake_Up_Daily_Routines_Song_for_Kids.flv Seasons_Song_Video.flv Seven_Days__Days_of_the_Week_Song__Word_Power__PINKFONG_Songs_for_Children.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Months_of_the_Year_Song__Song_for_Kids__The_Singing_Walrus.flv Months_of_the_Year_Song__12_Months_of_the_Year__Kids_Songs_by_The_Learning_Station.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Kids_vocabulary__School_Subjects__favorite_subject__English_educational_video.flv Hows_The_Weather__Super_Simple_Songs.flv

  mình chia tay nhé

  Chào mừng quý vị đến với website của TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Chương IV. §5. Công thức nghiệm thu gọn

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thân Thị Thanh
  Ngày gửi: 07h:00' 29-04-2014
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 86
  Số lượt thích: 0 người
  KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
  Đến dự giờ lớp 9A3
  Áp dụng công thức nghiệm giải phương trình sau :
  Kiểm tra bài cũ
  5x2 + 4x – 1 = 0
  Viết công thức nghiệm của phương trình bậc hai ?
  Qua phần kiểm tra bài cũ, ta có phương trình :
  Đối với b là số chẵn thì còn cách giải nào nhanh hơn không ?
  Δ’ < 0
  Cho phương trình ax2 + bx + c = 0 (a≠0) có b = 2b’ (b’ = b:2) thì
  Δ = b2 – 4ac =
  Đặt : Δ’ = b’2 – ac
  Vậy : Δ = 4Δ’
  §5. Công thức nghiệm thu gọn
  Tiết 56:
  1. Công thức nghiệm thu gọn.
  Nếu ∆ > 0 thì ∆’ > 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt :
  =
  =
  =
  =
  Hãy điền vào các chỗ (…) để được kết quả đúng:
  Nếu ∆ = 0 thì , phương trình
  Nếu ∆ < 0 thì , phương trình
  vô nghiệm
  có nghiệm kép
  4(b’2 – ac)
  (2b’)2 – 4ac =
  4b’2 – 4ac =
  Δ’ = 0
  x1 = = = = =
  Công thức nghiệm của
  Phương trình bậc 2
  Đối với phương trình ax2 + bx + c = 0
  (a ≠ 0)
  Δ = b2 - 4ac
  *Nếu ∆ > 0 thì phương trình
  có hai nghiệm phân biệt
  Công thức nghiệm thu gọn của Phương trình bậc 2
  Nếu ∆’ > 0 thì phương trình
  có hai nghiệm phân biệt :
  Nếu ∆’ = 0 thì phương trình
  có nghiệm kép :
   Nếu ∆’ < 0 thì phương trình vô nghiệm.
  ;
  Đối với phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) và b= 2b’
  Δ’ = b’2 - ac
  *Nếu ∆ = 0 thì phương trình
  có nghiệm kép :
  * Nếu ∆ < 0 thì phương trình vô nghiệm.
  TIẾT 56 §5. Công thức nghiệm thu gọn
  Giải phương trình 5x2 + 4x – 1 = 0
  2. ¸p dông.
  Các bước giải phương trình bằng công thức nghiệm thu gọn:
  1. Xác định các hệ số a, b’ và c
  2. Tính ∆’ và xác định ∆’ > 0 hoặc ∆’ = 0 hoặc ∆’ < 0 rồi suy ra số nghiệm của phương trình
  3. Tính nghiệm của phương trình (nếu có)
  ? Để giải pt bậc hai theo công thức nghiệm ta cần thực hiện qua các bước nào?
  Ở phần kiểm tra bài cũ, ta đã giải phương trình
  5x2 + 4x - 1 = 0
  Nhận xét 2 cách giải : dùng công thức nghiệm và công thức
  nghiệm thu gọn , cách nào thuận tiện hơn ?
  Chú ý :N?u h? s? b l s? ch?n, hay b?i ch?n
  c?a m?t can, m?t bi?u th?c ta nờn dựng cụng
  th?c nghi?m thu g?n d? gi?i phuong trỡnh b?c 2.

  Giải các phương trình sau:
  2. ¸p dông
  TIẾT 56 §5. Công thức nghiệm thu gọn
  Tổ 1 : Câu a
  Tổ 3 : Câu b
  Tổ 4 : Câu c
  §5. Công thức nghiệm thu gọn
  Tiết 56:
  2. Áp dụng.
  Giải các phương trình sau:
  Giải
  a) 3x2 + 8x + 4 = 0 ;
  ;
  Cách xác định hệ số b’ trong các trường hợp sau, trường hợp nào đúng:
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.
  Phương trình 2x2 – 6x + 5 = 0 có hệ số b’ = 3
  Phương trình 2x2 – 6x + 5 = 0 có hệ số b’ = -3
  Phương trình x2 – x - 2 = 0 có hệ số b’ = -1
  (Đ)
  (Đ)
  (Đ)
  (S)
  (S)
  Củng cố và luyện tập
  Bài tập 1:
  Giải phương trình x2 – 2x - 6 = 0 hai bạn An và Khánh làm như sau:
  Củng cố và luyện tập
  Bài tập 2:
  Phương trình x2 - 2x - 6 = 0
  (a = 1; b = -2 ; c = -6)
  Δ = (-2)2 – 4.1.(-6) = 4 + 24 = 28
  Do Δ = 28 > 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt:
  bạn An giải:
  bạn Khánh giải:
  Phương trình x2 - 2x - 6 = 0
  (a = 1; b’ = -1 ; c = -6)
  Δ’ = (-1)2 –1.(-6) = 1 + 6 = 7
  Do Δ’ = 7 > 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt:
  bạn Đoàn bảo rằng : bạn An giải sai, bạn Khánh giải đúng. Còn bạn Kết nói cả hai bạn đều làm đúng.
  Theo em : ai đúng, ai sai. Em chọn cách giải của bạn nào ? Vì sao?
  Trong các phương trình sau, phương trình nào nên dùng công thức nghiệm thu gọn để giải ?
  Củng cố và luyện tập
  Bài tập 3:
  a.
  b.
  c.
  d.
  Phương trình 2x2 – 3x - 5 = 0
  Phương trình x2 – x - 2 = 0
  Đúng
  Sai
  Sai
  Sai
  A.
  Phương trình có b’ =……
  -3
  C.
  Phương trình có = ……….
  4
  Đ.
  Phương trình có tập nghiệm S= ……..
  H.
  Phương trình có nghiệm x = …….
  3
  Ô.
  Phương trình có …… nghiệm
  2
  O.
  Phương trình có tập nghiệm S = …..
  Ư.
  L.
  ĐiÒn vµo chç ( ... ) dø¬i ®©y ®Ó cã kh¼ng ®Þnh ®óng. Sau ®ã viÕt c¸c chữ c¸i øng víi kÕt qu¶ tìm ®ù¬c vµo c¸c « trèng ë hµng d­íi cïng cña bµi. Em sÏ tìm ®­îc « chữ bÝ Èn
  Khi m = ..... thỡ phương trỡnh x2 + 3x + m = 0 (ẩn x) có nghiệm kép
  C
  Ô
  Đ
  Ô
  H
  O
  A
  L
  Ư
  0
  Ô CHỮ BÍ MẬT
  Cổng thành phía đông Cố đô Hoa Lư
  Đền vua Đinh Tiên Hoàng
  Cố đô Hoa Lư là kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền Việt Nam có cách đây gần 10 thế kỷ, thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cách thủ đô Hà Nội gần 100 km về phía Nam.
  Di tích lịch sử này gắn liền với các vị anh hùng dân tộc thuộc ba triều đại nhà Đinh, nhà Tiền Lê,nhà Lý.
  Năm 1010 vua Lý Thái Tổ dời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Hoa Lư trở thành Cố đô
  Trải qua mưa nắng hơn 10 thế kỷ, các di tích lịch sử ở Cố đô Hoa Lư hầu như bị tàn phá, đổ nát. Hiện nay chỉ còn lại một vài di tích như đền vua Ðinh và đền vua Lê được xây dựng vào thế kỷ XVII. 
  Cố đô Hoa Lư là nơi lưu trữ các di tích lịch sử qua nhiều thời đại
  Hướng dẫn về nhà
  1. Học thuộc :
  2. Vận dụng công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn vào giải bài tập :
  Bài 17, 18, 20, 21 SGK để tiết sau luyện tập.
  - Công thức nghiệm thu gọn.
  - Các bước giải phương trình bằng công thức nghiệm thu gọn.
  Hướng dẫn về nhà
  Vì pt ax2+bx+c=0 v« nghiÖm => b2-4ac <0

  => ax2 + bx +c >0 với mọi giá trị của x
  Hướng dẫn bài 19 sgk:
   
  Gửi ý kiến