Trường của chúng ta

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Mr Lê Xuân Long)
 • (lxlong76@gmail.com)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Để trở thành 1 học sinh giỏi toàn diện?
  Siêng năng, Chăm học
  Vâng lời thầy cô-Cha mẹ
  Luôn nổ lực hết mình
  Cả ý kiến 1, 2 và 3
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Chu_de_den.flv Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv 20171014_164218.jpg Tinh_Ta_Bien_Bac_Dong_Xanh__Anh_Tho_Trong_Tan__Nhac_Tru_Tinh.flv Li_keo_chai.flv Kids_vocabulary__Body__parts_of_body__Learn_English_for_kids__English_educational_video.flv Body_Parts_Lets_Practice_Kids_English.flv Jobs_Song__What_Do_You_Want_To_Be.flv Jobs_Song_for_Kids__What_Do_You_Do__Occupations__Kindergarten_Preschool_ESL__Fun_Kids_English.flv Whats_The_Time__kids_song.flv Wake_Up_Daily_Routines_Song_for_Kids.flv Seasons_Song_Video.flv Seven_Days__Days_of_the_Week_Song__Word_Power__PINKFONG_Songs_for_Children.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Months_of_the_Year_Song__Song_for_Kids__The_Singing_Walrus.flv Months_of_the_Year_Song__12_Months_of_the_Year__Kids_Songs_by_The_Learning_Station.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Kids_vocabulary__School_Subjects__favorite_subject__English_educational_video.flv Hows_The_Weather__Super_Simple_Songs.flv English_for_Kids_ESL_Kids_Lessons__Telling_the_Timeflv.flv

  mình chia tay nhé

  Chào mừng quý vị đến với website của TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Thời khóa biểu-Buổi sáng-AD:17/10/2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn May
  Ngày gửi: 08h:41' 13-02-2017
  Dung lượng: 43.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT TÂN CHÂU
  TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ
  THÔØI KHOAÙ BIEÅU HKI-NH 2016-2017 (AÙP DUÏNG TÖØ TUẦN 8- 17/10/2016)
  BUOÅI SAÙNG
  THÖÙ TIEÁT 8A1-KỲ 8A2-LIEÄU 8A3-HOAØNG 9A1-TAÂM 9A2-HOAØI 9A3-HUAÁN HOÏC TD
  2 1 SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC
  2 V-Liệu CN-Tâm Sử-Kỳ V-Kieu Hóa-Huấn T-Hoai
  3 V-Liệu Sử-Kỳ A-Quyên V-Kieu Si-Tân T-Hoai
  4 NHẠC-T.Anh A-Quyên V-Liệu Si-Tân T-Hoai Hóa-Huấn
  5 A-Quyên NHẠC-T.Anh V-Liệu Hóa-Huấn T-Hoai Si-Tân
  3 1 T-Hanh MT-Sương CN-Tâm T-Hoai L-Hieu GDCD-Huyền TD -6A2-7A2
  2 T-Hanh CN-Tâm MT-Sương T-Hoai GDCD-Huyền L-Hieu TD -6A2-7A2
  3 CN-Tâm A-Quyên L-Hieu GDCD-Huyền Địa-Lâm T-Hoai
  4 A-Quyên T-Hanh NHẠC-T.Anh Địa-Lâm V-Kieu T-Hoai
  5 GDCD-Huyền T-Hanh A-Quyên L-Hieu V-Kieu NHẠC-T.Anh
  4 1 L-Hieu A-Quyên Hóa-Huấn V-Kieu T-Hoai CN-Tân TD -6A1
  2 A-Quyên Hóa-Huấn T-Hanh V-Kieu T-Hoai Si-Tân TD -6A1
  3 Hóa-Huấn L-Hieu T-Hanh T-Hoai Văn TC-Kiều Địa-Lâm
  4 T-Hanh Địa-Lâm GDCD-Huyền T-Hoai Si-Tân V-Kieu
  5 T-Hanh GDCD-Huyền A-Quyên Si-Tân Địa-Lâm V-Kieu
  5 1 Si-Hoàng T-Hanh Địa-Lâm Văn TC-Kiều MT-Sương A-Dung TD-6A3-7A3
  2 Sử-Kỳ T-Hanh Si-Hoàng Địa-Lâm V-Kieu MT-Sương TD-6A3-7A3
  3 MT-Sương Si-Hoàng Hóa-Huấn A-Dung V-Kieu Địa-Lâm
  4 Hóa-Huấn Sử-Kỳ V-Liệu CN-Tân A-Dung V-Kieu
  5 Địa-Lâm Hóa-Huấn V-Liệu MT-Sương CN-Tân V-Kieu
  6 1 V-Liệu Toán TC-Hoài T-Hanh V-Kieu L-Hieu A.Tự chọn-Dung
  2 V-Liệu Toán TC-Hoài T-Hanh NHẠC-T.Anh V-Kieu L-Hieu
  3 Toán TC-Hạnh V-Liệu Toán TC-May A.Tự chọn-Dung NHẠC-T.Anh V-Kieu
  4 Toán TC-Hạnh V-Liệu Toán TC-May L-Hieu A.Tự chọn-Dung Văn TC-Kiều
  5
  7 1 Sử-Kỳ Si-Hoàng CN-Tâm A-Dung Hóa-Huấn Sử-Lê TD -7A1
  2 Si-Hoàng V-Liệu Sử-Kỳ Sử-Lê A-Dung Hóa-Huấn TD -7A1
  3 CN-Tâm V-Liệu Si-Hoàng Hóa-Huấn Sử-Lê A-Dung
  4 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL
  5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL
  HIEÄU TRÖÔÛNG
   
  Gửi ý kiến