Trường của chúng ta

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Mr Lê Xuân Long)
 • (lxlong76@gmail.com)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Để trở thành 1 học sinh giỏi toàn diện?
  Siêng năng, Chăm học
  Vâng lời thầy cô-Cha mẹ
  Luôn nổ lực hết mình
  Cả ý kiến 1, 2 và 3
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  20171014_164218.jpg Tinh_Ta_Bien_Bac_Dong_Xanh__Anh_Tho_Trong_Tan__Nhac_Tru_Tinh.flv Li_keo_chai.flv Kids_vocabulary__Body__parts_of_body__Learn_English_for_kids__English_educational_video.flv Body_Parts_Lets_Practice_Kids_English.flv Jobs_Song__What_Do_You_Want_To_Be.flv Jobs_Song_for_Kids__What_Do_You_Do__Occupations__Kindergarten_Preschool_ESL__Fun_Kids_English.flv Whats_The_Time__kids_song.flv Wake_Up_Daily_Routines_Song_for_Kids.flv Seasons_Song_Video.flv Seven_Days__Days_of_the_Week_Song__Word_Power__PINKFONG_Songs_for_Children.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Months_of_the_Year_Song__Song_for_Kids__The_Singing_Walrus.flv Months_of_the_Year_Song__12_Months_of_the_Year__Kids_Songs_by_The_Learning_Station.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Kids_vocabulary__School_Subjects__favorite_subject__English_educational_video.flv Hows_The_Weather__Super_Simple_Songs.flv English_for_Kids_ESL_Kids_Lessons__Telling_the_Timeflv.flv English_for_kids_School_subjects.flv Days_of_the_Week_Song__7_Days_of_the_Week__Childrens_Songs_by_The_Learning_Station.flv

  mình chia tay nhé

  Chào mừng quý vị đến với website của TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ĐỀ THI HSG TIẾNG ANH 9_có đáp án

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Hoàng Cao Kỳ
  Ngày gửi: 16h:25' 07-04-2017
  Dung lượng: 62.0 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
  Môn thi: TIẾNG ANH
  ĐỀ THI CHÍNH THỨC Ngày thi: 28 tháng 3 năm 201…
  Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
  (Đề thi này có 05 trang)

  Lưu ý: * Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi.
  * Thí sinh không được sử dụng tài liệu, kể cả từ điển.
  * Giám thị không hướng dẫn hoặc giải thích gì thêm.  I. LISTENING
  Hướng dẫn phần thi nghe hiểu:
  Bài nghe gồm 2 phần, mỗi phần được ghi âm 2 lần. Giữa 2 lần ghi âm của mỗi phần và giữa các phần có một khoảng trống thời gian chờ.
  Mọi hướng dẫn làm bài cho thí sinh (bằng tiếng Anh) đã có trong bài nghe.
  Part 1. Listen to the recording and choose the best option (A, B, C or D) for the following statements and questions. (7 pts)
  1. The expert says that there are ........................ people in the world today.
  A. over 6.7 billion B. 6.7 billion C. about 6.7 million D. 6.6 billion
  2. According to the expert, the population of the world increases by ........................ a year.
  A. 66 million B. about 66 million C. 6.7 billion D. about 76 million
  3. According to the expert, the area that has the highest population growth rate is ....................... .
  A. Africa B. Latin America C. Asia D. the Middle East
  4. Scientists say that the main reason for population explosion is ........................
  A. death rates B. birth rates
  C. an increase in death rates D. a decrease in death rates
  5. Which of the following problems is NOT mentioned by the speaker?
  A. literacy B. lack of hospitals and schools
  C. shortage of food D. poor living conditions
  6. According to experts, the population of the world will be ........................ by the year 2015.
  A. over 6.7 billion B. over 7 billion C. about 76 million D. about 7 billion
  7. How many solutions did the expert offer?
  A. two B. three C. four D. five
  Part 2. Fill in the following blanks according to what you hear. (8 pts)
  Our primary method of research has been conducting short interviews with a large number of people. We decided that, unlike almost every other study-based research project we heard about, this one would make no categorical distinction between men and (8) ...................... . The two main groups, rather, would be adults and children, the idea for this obviously (9) ...................... from the fact that my 10-year-old cousin and I had (10) ...................... identical experiences. It should come as no surprise that, since they were generally more reserved about their inner (11) ...................... than children, adults were much more (12) ...................... than children to be interviewed by us. Surprisingly though, many of these adults were quite willing to give us (13) ...................... to interview their own children, who were generally much more (14) ...................... about the chance to talk about their dreams. Because of their helpfulness, we’ve already had (15) ...................... children subjects alone, and well over 350 total respondents.
  II. PHONETICS
  Pick out the word (A, B, C or D) whose underlined part is pronounced differently from those of the other words. (5 pts)
  16. A. pleased B. punished C. practiced D. promised
  17. A. beds B. doors C. students D. plays
  18. A. tour B. course C. court D. pour
  19. A. cell B. center C. cube D. ceiling
  20. A. boot B. root C. shoot D. foot
  III. LEXICO-GRAMMAR
  Part 1. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence. (10 pts)
  21. Her marriage has been arranged by her parents. She is marrying a man ........................ .
  A. she hardly knows him B. whom she hardly know him
  C. she hardly knows D. All are correct
  22. "Can I give you a little more coffee
   
  Gửi ý kiến