Trường của chúng ta

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Mr Lê Xuân Long)
 • (lxlong76@gmail.com)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Để trở thành 1 học sinh giỏi toàn diện?
  Siêng năng, Chăm học
  Vâng lời thầy cô-Cha mẹ
  Luôn nổ lực hết mình
  Cả ý kiến 1, 2 và 3
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Sh12_b41_dien_the_sinh_thai.flv Chu_de_den.flv Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv 20171014_164218.jpg Tinh_Ta_Bien_Bac_Dong_Xanh__Anh_Tho_Trong_Tan__Nhac_Tru_Tinh.flv Li_keo_chai.flv Kids_vocabulary__Body__parts_of_body__Learn_English_for_kids__English_educational_video.flv Body_Parts_Lets_Practice_Kids_English.flv Jobs_Song__What_Do_You_Want_To_Be.flv Jobs_Song_for_Kids__What_Do_You_Do__Occupations__Kindergarten_Preschool_ESL__Fun_Kids_English.flv Whats_The_Time__kids_song.flv Wake_Up_Daily_Routines_Song_for_Kids.flv Seasons_Song_Video.flv Seven_Days__Days_of_the_Week_Song__Word_Power__PINKFONG_Songs_for_Children.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Months_of_the_Year_Song__Song_for_Kids__The_Singing_Walrus.flv Months_of_the_Year_Song__12_Months_of_the_Year__Kids_Songs_by_The_Learning_Station.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Kids_vocabulary__School_Subjects__favorite_subject__English_educational_video.flv Hows_The_Weather__Super_Simple_Songs.flv

  mình chia tay nhé

  Chào mừng quý vị đến với website của TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  BÁO CÁO BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MỚI-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Kiều
  Ngày gửi: 12h:32' 18-04-2017
  Dung lượng: 42.0 KB
  Số lượt tải: 159
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỔ: XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
  Năm học: 2016 - 2017

  1. Họ và tên: Giới tính:
  2. Ngày tháng năm sinh: Năm vào ngành:
  3. Trình độ chuyên môn:
  4. Tổ chuyên môn: Tổ Môn dạy:
  5. Chức vụ:
  Căn cứ Kế hoạch số 106 /KH-THCS ngày 12 tháng 10 năm 2016 về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 – 2017.
  Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 – 2017 của trường THCS Thị Trấn, căn cứ kế hoạch đăng ký của bản thân, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện BDTX cá nhân năm học 2016 – 2017 như sau:
  1. Một số đặc điểm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện.
  a. Thuận lợi:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  b. Khó khăn:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
  2. Kết quả thực hiện các nội dung:
  a. Nội dung: Học chính trị hè 2016
  Thời gian bắt đầu thực hiện từ 01 tháng 8 năm 2016 đến ngày 03 tháng 8 năm 2016.
  Kết quả vận dụng:
  + Tiêu chí 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Điểm: ….
  + Tiêu chí 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
  Điểm: …..
  ( Điểm tối đa mỗi tiêu chí : 5- Phần chữ đỏ là xóa khi làm))
  b. Nội dung 2: Tự học qua các chuyên đề nghiên cứu bài học của tổ chuyên môn (4 chuyên đề / năm học)
  Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 8 tháng 9 năm 2016 đến ngày 8 tháng 4 năm 2017.
  Kết quả vận dụng:
  + Tiêu chí 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Điểm: ….
  + Tiêu chí 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Điểm: ….
  c. Nội dung 3:
  * Môđun :
  Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày …. tháng … năm 201… đến ngày … tháng … năm 201….
  Kết quả vận dụng:
  + Tiêu chí 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Điểm: ….
  + Tiêu chí 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Điểm: …


  * Môđun …:
  Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày … tháng … năm 201… đến ngày … tháng … năm 201….
  Kết quả vận dụng:
  + Tiêu chí 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Điểm: ….
  + Tiêu chí 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Điểm: ….

  ( * Tương tự các mô-đun còn lại làm giống cấu trúc trên)

  3. Đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị:
  a. Ưu điểm:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  b. Hạn chế:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  c. Kiến nghị:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  d. Tổng điểm số: ….
  c. Tự xếp loại: …..
  Suối Ngô, ngày …. tháng 4 năm 2017
  Người báo cáo  Ý kiến của tổ chuyên môn  Xếp loại:
  Tân châu, ngày tháng năm 20
  Tổ trưởng   
  Gửi ý kiến