Trường của chúng ta

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Mr Lê Xuân Long)
 • (lxlong76@gmail.com)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Để trở thành 1 học sinh giỏi toàn diện?
  Siêng năng, Chăm học
  Vâng lời thầy cô-Cha mẹ
  Luôn nổ lực hết mình
  Cả ý kiến 1, 2 và 3
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Chu_de_den.flv Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv 20171014_164218.jpg Tinh_Ta_Bien_Bac_Dong_Xanh__Anh_Tho_Trong_Tan__Nhac_Tru_Tinh.flv Li_keo_chai.flv Kids_vocabulary__Body__parts_of_body__Learn_English_for_kids__English_educational_video.flv Body_Parts_Lets_Practice_Kids_English.flv Jobs_Song__What_Do_You_Want_To_Be.flv Jobs_Song_for_Kids__What_Do_You_Do__Occupations__Kindergarten_Preschool_ESL__Fun_Kids_English.flv Whats_The_Time__kids_song.flv Wake_Up_Daily_Routines_Song_for_Kids.flv Seasons_Song_Video.flv Seven_Days__Days_of_the_Week_Song__Word_Power__PINKFONG_Songs_for_Children.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Months_of_the_Year_Song__Song_for_Kids__The_Singing_Walrus.flv Months_of_the_Year_Song__12_Months_of_the_Year__Kids_Songs_by_The_Learning_Station.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Kids_vocabulary__School_Subjects__favorite_subject__English_educational_video.flv Hows_The_Weather__Super_Simple_Songs.flv English_for_Kids_ESL_Kids_Lessons__Telling_the_Timeflv.flv

  mình chia tay nhé

  Chào mừng quý vị đến với website của TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  bang điểm của trung tâm HTCD

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Huy Du
  Ngày gửi: 08h:51' 28-12-2017
  Dung lượng: 87.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN CHÂU HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

  BẢNG ĐIỂM
  " Đánh giá trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng
  Xã, phường, thị trấn hoạt động hiệu quả năm 2016 "
  ( Phần đánh giá HTCĐ )
  Đơn vị: xã SUỐI NGÔ. Ngày ………….. tháng …………… năm 2016
  Nội dung tiêu chí
  điểm chuẩn
  Điểm tự chấm
  Điểm đoàn KT chấm
  Ghi chú
  ( Ghi những lí do trừ điểm)
  
  3. Về học tập cộng đồng:
  40 điểm
  40
  
  
  
  3.1 Vận động mở lớp chuyên đề phổ biến cập nhật kiến thức kỹ năng cho nhân dân:
  A .-Công tác tham mưu mở lớp
  2 điểm

  4 đ
  
  


  
   b. công tác phối hợp mở lớp
  2
  
  
  
  
  3.2 Kết quả mở lớp:
  20 điểm
  20
  
  
  
  Số cuộc chuyên đề đã mở: đạt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của sở GD&ĐT (tính trong khoảng thời gian xét) (24 chuyên đề)
  - lượt người tham gia học chuyên đề
  + Đạt bình quân từ 1,5% trở lên/ tháng đạt 6đ
  + Đạt bình quân từ 1,2% đến dưới 1,5% trở lên /tháng đạt 5đ
  + Đạt bình quân từ 0,7% đến dưới 1,2% trở lên /tháng đạt 3.5đ
  + Đạt bình quân từ 0,2% đến dưới 0,7% trở lên /tháng đạt 2đ
  + Đạt bình quân dưới 0,2% trở lên /tháng đạt 1đ

  6 điểm

  5 đ


  6đ


  
  
  
  -Nội dung chuyên đề:
  3 điểm
  
  
  
  
  + Từ 7 nội dung trở lên
  3 đ
  3đ
  
  
  
  + Có 5,6 nội dung
  2 đ
  
  
  
  
  + Có 3,4 nội dung
  1 đ
  
  
  
  
  + Có 1,2 nội dung
  0,5 đ
  
  
  
  
  - Lĩnh vực chuyên đề:
  3 điểm
  
  
  
  
  + Từ 5 lĩnh vực trở lên
  3 đ
  3đ
  
  
  
  + Có 3,4 lĩnh vực
  2 đ
  
  
  
  
  + Có 1,2 lĩnh vực
  1 đ
  
  
  
  
  Chuyên đề kỹ năng sống
  + Có ít nhất 30% số chuyên đề về kỹ năng sống/ năm theo kế hoạch của sở;
  + Có từ 20% đến dưới 30% số chuyên đề về kỹ năng sống/năm;
  + Có dưới 20% số chuyên đề về kỹ năng sống/năm.
  2 điểm
  2 điểm

  1 điểm

  0,5 diểm
  1đ
  
  Chưa đủ số chuyên đề về kỹ năng sống
  
  3.3 Tham gia tuyên truyền, vận động nhằm duy trì, nâng cao tỷ lệ biết chữ, tỷ lệ tốt nghiệp THCS.
  4 điểm
  4đ
  
  
  
  a. Xóa mù chữ:
  + Xã đạt chuẩn biết chữ mức độ 2.
  + Xã đạt chuẩn biết chữ mức độ 1.
  + Xã không đạt chuẩn biết chữ mức độ 1.
  b. Phổ cập giáo dục THCS:
  + Xã đạt tỷ lệ PC GD THCS từ 95% trở lên;
  + Xã đạt tỷ lệ PC GD THCS từ 90% đến dưới 95%;
  + Xã đạt tỷ lệ PC GD THCS từ 85% đến dưới 90%;
  + Xã đạt tỷ lệ PC GD THCS dưới 85%.

  2 điểm
  2 điểm
  1 điểm
  0 điểm
  2 điểm
  2 điểm
  1 điểm
  0,5 điểm
  0 điểm
  2đ


  
  
  
  3.4 Phối hợp mở các lớp năng khiếu, ngoại ngữ- tin học, câu lạc bộ nghề nghiệp
  2 điểm
  2đ
  
  
  
  - Có từ 5 lớp trở lên
  2 đ
  2đ
  
  
  
  - Có 3 đến 4 lớp
  1 đ
  
  
  
  
  - Có 1 đến 2 lớp
  0,5 đ
  
  
  
  
  3.5 Nề nếp quản lý HTCĐ:
  10 điểm
  10đ
  
  
  
  - Có căn cứ (qua tổ chức điều tra, khảo sát, trao đổi, nghị quyết, chỉ đạo của lãnh đạo địa phương hoặc biên bản họp liên tịch với các ban ngành đoàn thể xã … ) để nắm nhu cầu học tập của dân (kèm tài liệu minh chứng).
  2 điểm
  2đ
  
  
  
  - Mở lớp theo kế hoạch đã vạch ra từ đầu
  1 điểm
  1đ
  
  
  
  + Có từ 50% trở lên số lượng chuyên đề đã mở nằm trong KH
   
  Gửi ý kiến