Trường của chúng ta

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Mr Lê Xuân Long)
 • (lxlong76@gmail.com)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Để trở thành 1 học sinh giỏi toàn diện?
  Siêng năng, Chăm học
  Vâng lời thầy cô-Cha mẹ
  Luôn nổ lực hết mình
  Cả ý kiến 1, 2 và 3
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Chu_de_den.flv Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv 20171014_164218.jpg Tinh_Ta_Bien_Bac_Dong_Xanh__Anh_Tho_Trong_Tan__Nhac_Tru_Tinh.flv Li_keo_chai.flv Kids_vocabulary__Body__parts_of_body__Learn_English_for_kids__English_educational_video.flv Body_Parts_Lets_Practice_Kids_English.flv Jobs_Song__What_Do_You_Want_To_Be.flv Jobs_Song_for_Kids__What_Do_You_Do__Occupations__Kindergarten_Preschool_ESL__Fun_Kids_English.flv Whats_The_Time__kids_song.flv Wake_Up_Daily_Routines_Song_for_Kids.flv Seasons_Song_Video.flv Seven_Days__Days_of_the_Week_Song__Word_Power__PINKFONG_Songs_for_Children.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Months_of_the_Year_Song__Song_for_Kids__The_Singing_Walrus.flv Months_of_the_Year_Song__12_Months_of_the_Year__Kids_Songs_by_The_Learning_Station.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Kids_vocabulary__School_Subjects__favorite_subject__English_educational_video.flv Hows_The_Weather__Super_Simple_Songs.flv English_for_Kids_ESL_Kids_Lessons__Telling_the_Timeflv.flv

  mình chia tay nhé

  Chào mừng quý vị đến với website của TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 9. A first-aid course

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thị Thùy Dung
  Ngày gửi: 14h:57' 15-01-2015
  Dung lượng: 4.6 MB
  Số lượt tải: 191
  Số lượt thích: 0 người
  Welcome to our class
  Created by : PHAN THI THUY DUNG
  Suoi Ngo Junior High school
  A first- aid course
  Lesson 5 : WRITE
  UNIT 9
  Friday, January 9th , 2015
  Week: 21
  Period: 59
  Where was she ?
  How was she?
  Last week
  Where is she now?
  How is she?
  What is she doing?
  This week
  I. New words:
  1. to thank s.o for sth.: cảm ơn ai về điều gì
  - thank you for your present
  Ex: - thank you for your flowers
  2. to cheer s.o up:
  3. to come out of the hospital:
  xuất viện, ra viện
  Ex: The scholarship helped to cheer us up.
  4. to come over:
  Ex: Will you come over to my place on the weekend?
  Ex: I came out of the hospital two days ago.
  Unit 9: A first-aid course
  Lesson 5: Write
  động viên, cổ vũ (ai đó)
  ghé qua, đến thăm
  I. New words:
  cảm ơn ai về điều gì
  2. to cheer s.o up:
  3. to come out of the hospital:
  xuất viện, ra viện
  4. to come over:
  Unit 9: A first-aid course
  Lesson 5: Write
  động viên, cổ vũ (ai đó)
  ghé qua, đến thăm
  1. to thank s.o for sth.:
  1. Complete the thank-you note Nga sent to Hoa after she left the hospital. Use the correct tense forms of the verbs in brackets.
  I. New words:
  II. Writing:
  Unit 9: A first-aid course
  Lesson 5: Write
  Tenses
  -Simple future : will + V
  1. When did Nga come out of the hospital?
  2. How does she feel now?
  3. When will Nga phone Hoa?
  1. Complete the thank-you note Nga sent to Hoa after she left the hospital. Use the correct tense forms of the verbs in brackets.
  I. New words:
  II. Writing:
  Unit 9: A first-aid course
  Lesson 5: Write
  Dear Hoa,
  Thank you very much for the flowers you sent (send) me while I (1)...............(be) in the hospital. They (2) ........ (be) beautiful and they really (3)............... (help) to cheer me up. I (4)..............( come) out of the hospital on Monday morning.
  Now I (5)......... ( be) very bored. Will you come over to my place on the weekend? I’d love to see you.
  I (6) ........................... ( phone) you on Friday afternoon.
  Your friend.
  Nga
  was
  came
  were
  helped
  am
  will phone
  1. When did Nga come out of the hospital?

  2. How does she feel now?

  3. When will Nga phone Hoa?

   She came out of the hospital on Monday morning.
   She will phone Hoa on Friday afternoon.
   She feels bored.
  Answer questions:
  1. What did Hoa send Nga?
  2. When?/ On what occasion?
  3. What were the flowers like?
  4. How did Nga feel when she received them?
  5. How does Nga feel now?
  6. Does she want to invite Hoa somewhere?
  7. If so, when?
  8. How will she contact Hoa?
  1. Complete the thank-you note Nga sent to Hoa after she left the hospital. Use the correct tense forms of the verbs in brackets.
  I. New words:
  II. Writing:
  Unit 9: A first-aid course
  Lesson 5: Write
  2. Write a thank you note to a friend. Invite your friend to go on a picnic with you. Arrange to contact your friend. Use the following questions to guide your writing.
  Suggested questions

  Thank you very much for the flowers you sent me while I was in the hospital. They were beautiful and they really helped to cheer me up. I came out of the hospital on Monday morning.
  Now I am very bored. Will you come over to my place on the weekend? I’d love to see you.
  I will phone you on Friday afternoon.
  Your friend.
  Dear Hoa,
  Nga
  1. What did your friend give/ send you?
  1. book/ dictionary/ coat,…..
  2. birthday/christmas day/new school year ….
  8. How will you contact your friend?
  2. On what occasion?
  3. What was/ were it / they like?
  3. interesting/ useful/ lovely/ beautiful..
  4. How did you feel when you
  received the present?
  4. happy/ surprised/ cheer…up/...
  5. How do you feel now?
  6. Do you want to invite your friend
  somewhere?
  7. If so, then when?
  5.sad/ lonely/ bored/ fine/happy….
  6.go picnic/ to the park/ see movies….
  7.weekend/ Sunday/ tomorrow….
  8. phone/ send message…
  2. Write a thank you note to a friend. Invite your friend to go on a picnic with you. Arrange to contact your friend. Use the following questions to guide your writing.
  1. What did your friend give/ send you?
  2. On what occasion?
  3. What was/ were it / they like?
  4. How did you feel when you received the present?
  5. How do you feel now?
  6. Do you want to invite your friend somewhere?
  7. If so, then when?
  8. How will you contact your friend?
  ( book/ dictionary/ coat,…..)
  ( birthday/christmas day/new school year ….)
  (interesting/ useful/ lovely/ beautiful..)
  (sad/ lonely/ bored/ fine/happy….)
  ( happy/ excited/ wonderful/ cheer…up/...)
  (go picnic/ to the park/ see movies….)
  (weekend/ Sunday/ tomorrow….)
  (phone/ send message…)
  Dear Linh,
  Thank you very much for the present you sent me in my birthday party . It was very beautiful and it really helped to cheer me up.
  Now I am fine . I and my parents are going to go on a picnic this weekend . Will you go with us on this occasion ? My parents are very happy to see you.
  I will phone you on Friday evening .
  Your friend.
  Lan Anh
  1. Complete the thank-you note Nga sent to Hoa after she left the hospital. Use the correct tense forms of the verbs in brackets.
  I. New words:
  II. Writing:
  Unit 9: A first-aid course
  Lesson 5: Write
  2. Write a thank you note to a friend. Invite your friend to go on a picnic with you. Arrange to contact your friend. Use the following questions to guide your writing.
  3. Use the same format to write another letter to another friend for other occasion.
  1. Write another letter to another friend for other occasion .
  2. Prepare: Lesson 6: Language focus
  Grammar:
  + in order to/ so as to
  + Future simple
  + Modal “will” to make requests, offers and promises
  - Do all exercises in language focus
  Homework
  Thank you for your attendance!
   
  Gửi ý kiến