Trường của chúng ta

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Mr Lê Xuân Long)
 • (lxlong76@gmail.com)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Để trở thành 1 học sinh giỏi toàn diện?
  Siêng năng, Chăm học
  Vâng lời thầy cô-Cha mẹ
  Luôn nổ lực hết mình
  Cả ý kiến 1, 2 và 3
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Chu_de_den.flv Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv 20171014_164218.jpg Tinh_Ta_Bien_Bac_Dong_Xanh__Anh_Tho_Trong_Tan__Nhac_Tru_Tinh.flv Li_keo_chai.flv Kids_vocabulary__Body__parts_of_body__Learn_English_for_kids__English_educational_video.flv Body_Parts_Lets_Practice_Kids_English.flv Jobs_Song__What_Do_You_Want_To_Be.flv Jobs_Song_for_Kids__What_Do_You_Do__Occupations__Kindergarten_Preschool_ESL__Fun_Kids_English.flv Whats_The_Time__kids_song.flv Wake_Up_Daily_Routines_Song_for_Kids.flv Seasons_Song_Video.flv Seven_Days__Days_of_the_Week_Song__Word_Power__PINKFONG_Songs_for_Children.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Months_of_the_Year_Song__Song_for_Kids__The_Singing_Walrus.flv Months_of_the_Year_Song__12_Months_of_the_Year__Kids_Songs_by_The_Learning_Station.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Kids_vocabulary__School_Subjects__favorite_subject__English_educational_video.flv Hows_The_Weather__Super_Simple_Songs.flv English_for_Kids_ESL_Kids_Lessons__Telling_the_Timeflv.flv

  mình chia tay nhé

  Chào mừng quý vị đến với website của TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > 12_Quản lý nhân sự_PMIS > Lý thuyết về PMIS >

  V/v tập huấn, cập nhật, quản lí, sử dụng phần mềm PMIS 2017

  UBND HUYỆN TÂN CHÂU

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   
     

   


  Số:  45/PGDĐT-TCCB

  V/v tập huấn, cập nhật, quản lí, sử dụng phần mềm PMIS

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
     

   


  Tân Châu, ngày 13 tháng 02  năm 2017

   

            Kính gửi :  Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS trực thuộc.

                                         

            Căn cứ công văn số 2438/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc định kỳ báo cáo dữ liệu về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và gửi cơ sở dữ liệu PMIS;

  Thực hiện công văn 160/SGDĐT-TCCB ngày 06/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật cơ sở dữ liệu PMIS năm 2017;

            Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị cài đặt, cập nhật, quản lí sử dụng dữ liệu  phần mềm PMIS và hồ sơ  nhân sự  từ năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

  1. Cài đặt, quản lí, sử dụng phần mềm: Bắt đầu từ năm học 2016-2017, tất cả các trường thống nhất sử dụng phần mềm PMIS phiên bản trực tuyến (online).

  - Cài đặt: Các trường tải bộ cài đặt được gửi kèm qua Email của đơn vị; xem file hướng dẫn và tiến hành cài đặt từng bước theo hướng dẫn.

  - Tên đăng nhập và mật khẩu: Được gửi kèm qua file excel; các đơn vị sau khi đăng nhập thành công phải tiến hành đổi mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật của đơn vị.

  - Phân công quản lí và sử dụng: Dữ liệu CBCC phải được quản lí chặt chẽ, chỉ những người được thủ trưởng đơn vị phân công mới có quyền tra cứu thông tin nhân sự, vì vậy yêu cầu Hiệu trưởng các trường phân công cụ thể cho cán bộ phụ trách, khi có sự thay đổi phải tiến hành bàn giao và báo cáo về Phòng GD&ĐT.

  * Ghi chú: các trường cập nhật tên cán bộ quản lí phần mềm, tình trạng sử dụng, những khó khăn, vướng mắc cần trợ giúp vào file trực tuyến tại địa chỉ: tinyurl.com/pmistanchau hoặc file được gửi qua Email của đơn vị trước ngày 15/02/2017.  

  2. Tập huấn:

  Phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn sử dụng phầm mềm PMIS cho tất cả các trường theo thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

  2.1. Thành phần: Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng và cán bộ được phân công phụ trách PMIS của đơn vị.

  2.2. Thời gian:

  - Khối MN, MG, THCS: 07 giờ 30 ngày 15/02/2017

  - Khối TH: 13 giờ 30 ngày 15/02/2017

  2.3. Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT Tân Châu

  2.4. Yêu cầu chuẩn bị:

  - Cài đặt trước phần mềm theo hướng dẫn và ghi những khó khăn vướng mắc vào file trực tuyến theo ghi chú tại mục 1.

  - Chuẩn bị dữ liệu đầy đủ thông tin CBCC của đơn vị  (file excel trực tuyến đang thực hiện của đơn vị), in ra giấy để thực hiện cập nhật tại buổi tập huấn.

  - Đem theo 3G để thao tác, cập nhật dữ liệu trực tuyến.

  3. Cập nhật dữ liệu:

  a. Hình thức cập nhật: Cập nhật đầy đủ các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ (minh chứng) trong túi đựng hồ sơ công chức của cá nhân và cập nhật trực tiếp vào phần mềm PMIS.

  b. Thời điểm cập nhật: Tất cả các thông tin cập nhật tính đến thời điểm 15/02/2017. Thời gian cập nhật phải hoàn thành trước ngày 22/02/2017.

  c. Nội dung cập nhật:

  - Cập nhật chính xác và đầy đủ, tất cả các nội dung được yêu cầu trong chương trình PMIS kể cả nội dung về các quá trình.

  - Cập nhật đầy đủ hình ảnh trong PMIS, có thể dùng phần mềm High Quality Photo Resizer giảm dung lượng ảnh để dữ liệu nhẹ hơn nhưng phải bảo đảm giữ được độ nét của ảnh.

  - Cán bộ cập nhật dữ liệu căn cứ thông tin trong lý lịch công chức, cập nhật đầy đủ chính xác. Dữ liệu nộp ngoài cập nhật 5 Tab thông tin (1. Thông tin cá nhân, 2. Tuyển dụng Đoàn - Đảng; 3. Trình độ chuyên môn; 4. Thông tin lương) còn cập nhật các nội dung sau:

  + Cập nhật quá trình lương; quá trình khen thưởng (gồm giáo viên dạy giỏi cấp Trường đến cấp Bộ, chiến sĩ thi đua các cấp …); quá trình đào tạo bồi dưỡng;

  + Cập nhật đánh giá: Cán bộ, công chức; kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, hiệu trưởng.

  + Thực hiện thuyên chuyển: Chuyển trường, nghỉ hưu …

  - Dữ liệu phải chính xác, đầy đủ sao cho các báo cáo xuất ra từ phần mềm phải chính xác theo thực tế, theo hồ sơ công chức và theo mẫu theo dõi nhân sự excel của đơn vị tính đến 15/02/2017 và các loại báo cáo liên quan đến công tác nhân sự của đơn vị.

            4. Kinh phí cho công tác cập nhật dữ liệu:

  - Bộ phận TCCB - Phòng GD&ĐT dự trù kinh phí tập huấn, cấp nhật dữ liệu theo chế độ hiện hành.

  - Các trường thanh toán công tác phí cho CBCC tham dự tập huấn theo theo chế độ hiện hành.

  Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trực thuộc thực hiện đúng nội dung công văn này. Mọi thắc mắc liên hệ Bộ phận TCCB- Phòng GD&ĐT gặp đ/c Thành hoặc đ/c Nga để được giải đáp./.

   

   

  Nơi nhận:                                                                                      

   - Như trên;                                                                                     

   - Lưu VP, TCCB.

   

  TRƯỞNG PHÒNG

  (Đã ký)

   

  Nguyễn Thịnh Hùng

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Xuân Long @ 20:53 16/02/2017
  Số lượt xem: 230
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến