Trường của chúng ta

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Mr Lê Xuân Long)
 • (lxlong76@gmail.com)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Để trở thành 1 học sinh giỏi toàn diện?
  Siêng năng, Chăm học
  Vâng lời thầy cô-Cha mẹ
  Luôn nổ lực hết mình
  Cả ý kiến 1, 2 và 3
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Chu_de_den.flv Sh12_b41_dien_the_sinh_thai.flv Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv 20171014_164218.jpg Tinh_Ta_Bien_Bac_Dong_Xanh__Anh_Tho_Trong_Tan__Nhac_Tru_Tinh.flv Li_keo_chai.flv Kids_vocabulary__Body__parts_of_body__Learn_English_for_kids__English_educational_video.flv Body_Parts_Lets_Practice_Kids_English.flv Jobs_Song__What_Do_You_Want_To_Be.flv Jobs_Song_for_Kids__What_Do_You_Do__Occupations__Kindergarten_Preschool_ESL__Fun_Kids_English.flv Whats_The_Time__kids_song.flv Wake_Up_Daily_Routines_Song_for_Kids.flv Seasons_Song_Video.flv Seven_Days__Days_of_the_Week_Song__Word_Power__PINKFONG_Songs_for_Children.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Months_of_the_Year_Song__Song_for_Kids__The_Singing_Walrus.flv Months_of_the_Year_Song__12_Months_of_the_Year__Kids_Songs_by_The_Learning_Station.flv School_Subjects_Song__Whats_Your_Favorite_Subject.flv Kids_vocabulary__School_Subjects__favorite_subject__English_educational_video.flv Hows_The_Weather__Super_Simple_Songs.flv

  mình chia tay nhé

  Chào mừng quý vị đến với website của TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Môn Toán

 • Số học lớp 6 bài 2: Phân số bằng nhau
 • Sản phẩm E-Learning, website và Video "Bàn tay nặn bột" của trường THCS Suối Ngô dự thi ƯDCNTT năm học 2013-2014
 • Kết quả cuộc thi E-learning và website vòng huyện Tân Châu năm học 2013-2014
 • Bài giảng E-Learning môn Toán lớp 7 "Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác"
 • Bài giảng E-Learning môn Toán cấp trung học cơ sở đạt giảilớp 7 "Định lý Py-Ta-Go"
 • Bài giảng E-Learning môn Toán lớp 9 "Đường kính và dây của đường tròn"
 • Bài giảng E-Learning môn Toán lớp 8 "Hình chóp đều và hình chóp cụt đều"
 • Bài giảng E-Learning môn Toán lớp 9 "Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ"
 • Bài Hệ thức Viét và ứng dụng, tiết 57, môn Toán lớp 9
 • Bài Vị trí tương đối của hai đường tròn, tiết 30, môn Toán, lớp 9
 • Bài Hệ trục tọa độ, tiết 12, môn Toán Hình, lớp 10
 • Bài Phương trình đường tròn, tiết 36, môn Toán Hình, lớp 10
 • Bài Phương trình đường elip, tiết 38, môn Toán Hình, lớp 10
 • Bài Hệ thức lượng trong tam giác, tiết 23, môn Toán Hình, lớp 10
 • Bài Luyện tập phương trình đường thẳng, tiết 33, môn Toán hình, lớp 10.
 • Bài Phương trình đường thẳng, tiết 29, môn Toán Hình, lớp 10.
 • Bài Phương trình đường thẳng, tiết 30, môn Toán Hình, lớp 10.
 • Bài Luyện tập - Hàm số bậc 2, tiết 13 và 14, môn Toán Đại, lớp 10
 • Bài Phương trình đường elip, tiết 38, môn Toán Hình, lớp 10
 • Bài Sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn, tiết 20, môn Toán, lớp 9
 • Bài Hình trụ- Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ, tiết 62, môn Toán, lớp 9
 • Bài Hình trụ, diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ, tiết 62, môn Toán, lớp 9
 • Bài Hệ thức Viét và ứng dụng, tiết 57, môn Toán lớp 9
 • Bài Vị trí tương đối của hai đường tròn, tiết 30, môn Toán, lớp 9
 • Bài Hình vuông, tiết 22, môn Toán, lớp 8
 • Bài Hình chóp đều và hình chóp cụt đều, tiết 63, môn Toán, lớp 8
 • Luyệt tâp hình học lớp 7, Tiết 23 và 24
 • Bài giảng môn hình học lớp 7 - Tiết 55: Tính chất tia phân giác của một góc
 • Bài Định lý Pytago, tiết 7 môn Toán lớp 7
 • Bài Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, tiết 53 môn Toán lớp 7
 • E-learning môn Toán: Bài giảng e-learning cấp trung họcphổthông đạt giải trong ngày hội CNTT lần 2 bài"GiảiTích"
 • E-learning môn Toán: Bài giảng e-learning cấp trung học phổ thông đạt giải trong ngày hội CNTT lần 2 bài "Giải Tích"
 • E-learning môn Toán: Bài giảng e-learning cấp trung học phổ thông đạt giải trong ngày hội CNTT lần 2 bài "Giải Tích"
 • E-learning môn Toán: Bài giảng e-learning cấp trung học phổ thông đạt giải trong ngày hội CNTT lần 2 bài "Giải Tích"
 • E-learning môn Toán: Vị trí tương đối của hai đường tròn_ Hình 9
 • E-learning môn Toán: Vị trí tương đối của hai đường tròn_ Hình 9
 • E-learning môn Toán: Tính chất ba đường trungtuyếncủatamgiác_ Hình 7
 • E-learning môn Toán: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác_ Hình 7
 • E-learning môn Toán: Định lý Py-ta-go_ Hình 7
 • E-learning môn Toán: Hình vuông_ Hình 8
 • E-learning môn Toán: Tiết 22 Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn_ Hình 8
 • E-learning môn Toán: Hình trụ - Diện tích xung quanh vềthể tích hình trụ_Hình 9
 • E-learning môn Toán: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều_ Hình 8
 • E-learning môn Toán: Khái niệm hai tam giác đồng dạng
 • Môn Văn

  Môn Lịch sử

 • Bài Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược kết thúc 53 -54, tiết 35 và 36, môn Lịch sử lớp 9
 • E-learning môn Lịch sử: Bài Vai trò đặc điểm ngành giao thông vận tải
 • E-learning môn Lịch sử: Bài Một số vấn đề mang tính toàn cầu
 • E-learning môn Lịch sử: Bài Liên minh Châu Âu
 • E-learning môn Lịch sử: Cộng hòa Liên bang Đức
 • E-learning môn Lịch sử: Liên Bang Nga (Tiết 2)
 • E-learning môn Lịch sử: Liên Bang Nga
 • E-learning môn Lịch sử: Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa
 • E-learning môn Lịch sử: Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ
 • Bài giảng E-Learning môn Lịch sử 9 - Tiết 11: Nhật Bản
 • Bài giảng E-Learning môn Lịch Sử 9 "Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TD Pháp XL kết thúc"
 • E-learning môn Lịch sử: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
 • E-learning môn Lịch sử: Trung Quốc thời phong kiến (tiết 1)
 • E-learning môn Lịch sử: Trung Quốc thời phong kiến (tiết 2)
 • E-learning môn Lịch sử: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI - XVIII
 • E-learning môn Lịch sử: Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và công cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)
 • E-learning môn Lịch sử: Chiến tranh thế giới lần thứ hai
 • E-learning môn Lịch sử: Bài 22 : Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
 • E-learning môn Lịch sử: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946
 • E-learning môn Lịch sử: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1947
 • E-learning môn Lịch sử: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1945-1954) Tiết 2
 • E-learning môn Lịch sử: Khôi phục và phát triển kinh tế xã hội miền bắc giải phóng hoàn toàn Miền Nam
 • Môn Mĩ thuật

  10132682 Bài giảng e-learning cấp trung học phổ thông đạt giải trong ngày hội CNTT lần 2 bài " Nhàn - Ngữ Văn 10 nâng cao"
  Bài giảng e-learning cấp trung học phổ thông đạt giải trong ngày hội CNTT lần 2 bài " Nhàn - Ngữ Văn 10 nâng cao" Bài giảng e-learning cấp trung học phổ thông đạt giải trong ngày hội CNTT lần 2 bài " Nhàn - Ngữ Văn 10 nâng cao" Bài giảng e-learning cấp trung học phổ thông đạt giải trong ngày hội CNTT lần 2 bài " Nhàn - Ngữ Văn 10 nâng cao" của cô giáo Trịnh Thị Hà Giang - Giáo viên trường THPT Đông Đô...

  Video bài giảng